Συλλογές
Τίτλος Κριτική ανάλυση των νέων θεωριών του διεθνούς εμπορίου και των άμεσων ξένων επενδύσεων
Δημιουργός Ψιστάκης, Εμμανουήλ
Συντελεστής Παπαναστασίου, Μαρίνα
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 46σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Λέξη κλειδί Ανάπτυξη της οικονομίας
Διεθνής επένδυση
Πολυεθνική επιχείρηση
Συγχώνευση επιχειρήσεων
Διεθνής αγορά
Διεθνές εμπόριο
Αμεση επένδυση
Ξένη επένδυση
Ημερομηνία έκδοσης 12-2002