Συλλογές
Τίτλος Ασύμμετρη πληροφόρηση και τραπεζικός τομέας
Δημιουργός Κουτσογιάννης, Νικόλαος
Συντελεστής Φιλιππόπουλος, Απόστολος
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 60σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Λέξη κλειδί Τραπεζική δραστηριότητα
Χρηματοδότηση της βιομηχανίας
Πίστη
Δανειοδότηση
Πιστώσεις για επενδύσεις
Τραπεζική πολιτική
Χρηματοπιστωτικές ρυθμίσεις
Χρηματοπιστωτικός οργανισμός
Τραπεζικό σύστημα
Τράπεζα
Ημερομηνία έκδοσης 12-2001