Συλλογές
Τίτλος Προσδιοριστικοί παράγοντες της καμπύλης αποδόσεων στην Ελλάδα κατά την περίοδο 1994-2000
Δημιουργός Καλογεράκη, Αριστέα
Συντελεστής Γεωργούτσος, Δ.
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 45σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Λέξη κλειδί Οικονομετρία
Χρηματοπιστωτική διαχείριση
Οικονομικό υπόδειγμα
Νομισματική πολιτική
Επενδύσεις
Χρηματιστική αγορά
Χρηματαγορά
Πιστωτικοί τίτλοι
Τόκος
Ημερομηνία έκδοσης 11-2000