Συλλογές
Τίτλος Απλή γραμμική παλινδρόμηση σε δεδομένα από τους προκριματικούς αγώνες ποδοσφαίρου του Παγκόσμιου Κυπέλλου 2010 της Νοτίου Αφρικής
Δημιουργός Νικολαϊδης, Σταύρος Χ.
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 69σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Στατιστικής (part-time)
Στην παρούσα διπλωματική διατριβή επιχειρείται η εφαρμογή εργαλείων της Στατιστικής, όπως περιγραφικά μέτρα, γραμμική παλινδρόμηση και έλεγχος υποθέσεων, σε δεδομένα από τους προκριματικούς αγώνες του Παγκόσμιου Κυπέλλου 2010. Αρχικώς, παρουσιάζεται μία συνοπτική απεικόνιση της ιστορίας και των κύριων στατιστικών στοιχείων όλων των παγκοσμίων διοργανώσεων διαχρονικά.Στη συνέχεια γίνεται αναφορά στα δεδομένα που θα χρησιμοποιηθούν, καθώς και στο πλαίσιο ανάλυσης που θα εφαρμοστεί. Ακολουθεί η επεξεργασία των δεδομένων και η εξαγωγή συμπερασμάτων με τη βοήθεια πινάκων και διαγραμμάτων. Η καταγραφή και η ανάλυση των σχετικών συμπερασμάτων διακρίνονται σε δύο σκέλη: το σκέλος της από κοινού θεώρησης των ποδοσφαιρικών δεδομένων για όλες τις ηπείρους, και εκείνο της διακριτής θεώρησης κάθε ηπείρου εξειδικευμένα. Ειδικότερα, ερευνάται ο βαθμός στον οποίο το τελικό αποτέλεσμα ενός ποδοσφαιρικού αγώνα επηρεάζεται από το αποτέλεσμα ημιχρόνου και τη διαφορά θέσης των δύο αντίπαλων ομάδων στη παγκόσμια κατάταξη. Καταλήγουμε ότι: Το αποτέλεσμα του ημιχρόνου είναι στατιστικά σημαντικός παράγοντας και συσχετίζεται θετικά με το τελικό αποτέλεσμα. Η διαφορά θέσης στην παγκόσμια κατάταξη των ομάδων είναι στατιστικά σημαντικός παράγοντας και συσχετίζεται αρνητικά με το τελικό αποτέλεσμα.
Λέξη κλειδί Αθλητισμός
Συλλογή δεδομένων
Επίσημα στατιστικά στοιχεία
Στατιστική
Ημερομηνία έκδοσης 03-2012