Συλλογές
Τίτλος Η εφαρμογή των συνταξιοδοτικών συστημάτων καθορισμένων εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση στις χώρες: Ιταλία, Λετονία, Πολωνία και Σουηδία καθώς και αναφορά στο ελληνικό δημόσιο συνταξιοδοτικό σύστημα
Δημιουργός Καββαδά, Γεωργία
Συντελεστής Φράγκος, Νικόλαος
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή xiv,, 124 σ. ; πίν.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Στατιστικής (part-time)
Καθώς το παραδοσιακό αναδιανεμητικό σύστημα (PAYG) καθορισμένων παροχών άρχισε να παρουσιάζει προβλήματα τα τελευταία χρόνια, οι εμπειρογνώμονες άρχισαν να ψάχνουν για εναλλακτικά μοντέλα. Το σχήμα καθορισμένων εισφορών με Νοητή κεφαλαιοποίηση (NDC), το οποίο χρηματοδοτείται κι αυτό σύμφωνα με το αναδιανεμητικό σύστημα παρουσιάστηκε ως η καλύτερη επιλογή. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η περιγραφή της διαδικασίας της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης σε τέσσερις ευρωπαϊκές χώρες: Ιταλία, Λετονία, Πολωνία και Σουηδία καθώς και η επισκόπηση των αρνητικών και θετικών στοιχείων του μοντέλου NDC. Στη συνέχεια επιχειρείται μια σύντομη σύγκριση μεταξύ των χωρών. Τέλος, γίνεται μια αναφορά στο ελληνικό συνταξιοδοτικό σύστημα και περιγραφή της πρόσφατης μεταρρύθμισής του.
Λέξη κλειδί Κοινωνική ασφάλιση
Συνταξιούχος
Χρηματικά διαθέσιμα
Στατιστική μέθοδος
Στατιστική
Ημερομηνία έκδοσης 03-2013