Συλλογές
Τίτλος Η εξέλιξις της Σχολής
Εναλλακτικός τίτλος κατά τα έτη 1928-1929
Εκδότης Ανωτάτη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 2.014.5 KB
σ. 7-14
Γλώσσα el
Κάλυψη 1928-1929
Ημερομηνία έκδοσης 1929
Δικαιώματα χρήσης ανοικτή πρόσβαση
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών