Συλλογές
Τίτλος Croissance et programmes d'expansion
Δημιουργός Roy, Rene
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή σ. 471-483
Γλώσσα fr
Ημερομηνία έκδοσης 1971
Δικαιώματα χρήσης ανοικτή πρόσβαση