Συλλογές
Τίτλος Einige gedanken zur ost-und sudosteuropaforschung in Deutschland unter besonderer berucksichtigung Munchens und der Wirtschafts-und Sozialwissenschaften
Δημιουργός Meier, Jens
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή σ. 449-457
Γλώσσα el
Ημερομηνία έκδοσης 1971
Δικαιώματα χρήσης ανοικτή πρόσβαση