Συλλογές
Τίτλος Μαθηματικός προγραμματισμός και οικονομική ανάλυσις
Δημιουργός Λεβεντάκης, Ιωάννης Α.
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή σ. 101-124
Γλώσσα el
Ημερομηνία έκδοσης 1971
Δικαιώματα χρήσης ανοικτή πρόσβαση