Συλλογές
Τίτλος Έκθεσις του Διοικητού της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος κου Αχιλλέως Κομινού προς την ετήσιαν γενικήν συνέλευσιν των μετόχων επί του Ισολογισμού του έτους 1969
Δημιουργός Κομινός, Αχιλλέας
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή σ. 39-46
Γλώσσα el
Ημερομηνία έκδοσης 1970
Δικαιώματα χρήσης ανοικτή πρόσβαση