Συλλογές
Τίτλος Η θεωρία δημιουργίας ευρύτερων οικονομικών χώρων και η Ελλάς
Δημιουργός Ευδωρίδης, Γεώργιος Ι.
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή σ. 509-537
Γλώσσα el
Ημερομηνία έκδοσης 1969
Δικαιώματα χρήσης ανοικτή πρόσβαση