Συλλογές
Τίτλος Η συνάρτησις των επενδύσεων
Δημιουργός Παπαδόπουλος, Σπυρίδων
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή σ. 489-507
Γλώσσα el
Ημερομηνία έκδοσης 1969
Δικαιώματα χρήσης ανοικτή πρόσβαση