Συλλογές
Τίτλος Θεωρία της οικονομικής αναπτύξεως
Δημιουργός Δημητρακόπουλος, Πέτρος
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή σ. 473-487
Γλώσσα el
Ημερομηνία έκδοσης 1969
Δικαιώματα χρήσης ανοικτή πρόσβαση