Συλλογές
Τίτλος La circulation fiduciaire et ses tendances actuelles
Δημιουργός Papaioannou, Th. Ep.
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή σ. 619-621
Γλώσσα fr
Ημερομηνία έκδοσης 1965
Δικαιώματα χρήσης ανοικτή πρόσβαση