Συλλογές
Τίτλος Μια συνάρτησις της τιμής πωλήσεως προϊόντος και η μαθηματική ανάλυσις ταύτης και τα μαθηματικά δια τας οικονομικάς επιστήμας
Δημιουργός Τράμπος, Γεώργ. Ι.
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή σ. 545-594
Γλώσσα el
Ημερομηνία έκδοσης 1964
Δικαιώματα χρήσης ανοικτή πρόσβαση