Συλλογές
Τίτλος La mecanisation de l'agriculture grecque en fonction de l'evolution des structures agraires
Δημιουργός Kitsikis, Dimitris N.
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή σ. 529-544
Γλώσσα fr
Ημερομηνία έκδοσης 1964
Δικαιώματα χρήσης ανοικτή πρόσβαση