Συλλογές
Τίτλος Η πρώτη Επετηρίς: ακαδημαϊκόν έτος 1927-1928
Δημιουργός Αναστασιάδης, Ηλίας Κ.
Εκδότης Ανωτάτη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 268.7 KB
σ. 7
Γλώσσα el
Κάλυψη 1927-1928
Ημερομηνία έκδοσης 1928
Δικαιώματα χρήσης ανοικτή πρόσβαση
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών