Συλλογές
Τίτλος Η Ανωτάτη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών
Εναλλακτικός τίτλος Μαράσλειον Μέγαρον Λεωφόρος Κηφισίας
Εκδότης Ανωτάτη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών
Τύπος Image
Φυσική περιγραφή 447.6 KB
σ. 5
Γλώσσα el
Κάλυψη 1927-1928
Ημερομηνία έκδοσης 1928
Δικαιώματα χρήσης ανοικτή πρόσβαση
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών