Συλλογές
Τίτλος Karl Marxs economic theory
Δημιουργός Anagnos, Nicholas C.
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή σ. 313-354
Γλώσσα en
Ημερομηνία έκδοσης 1963
Δικαιώματα χρήσης ανοικτή πρόσβαση