Συλλογές
Τίτλος The modern marketing concept
Δημιουργός Φωτιάς, Νικόλαος Γ.
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή σ. 755-767
Γλώσσα en
Ημερομηνία έκδοσης 1961
Δικαιώματα χρήσης ανοικτή πρόσβαση