Συλλογές
Τίτλος Γενική επισκόπησις των κυριοτέρων θεωριών κατανομής του εθνικού εισοδήματος
Δημιουργός Marchal, Jean
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή σ. 677-682
Γλώσσα el
Ημερομηνία έκδοσης 1961
Δικαιώματα χρήσης ανοικτή πρόσβαση