Συλλογές
Τίτλος La monnaie et les prix
Δημιουργός Papaioannou, Th. Ep.
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή σ. 42-46
Γλώσσα fr
Ημερομηνία έκδοσης 1957
Δικαιώματα χρήσης ανοικτή πρόσβαση