Συλλογές
Τίτλος Evolution of the Scandinavian family
Δημιουργός Bardis, Panos D.
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή σ. 31-35
Γλώσσα el
Ημερομηνία έκδοσης 1957
Δικαιώματα χρήσης ανοικτή πρόσβαση