Συλλογές
Τίτλος Σκέψεις τινές περί καταλλήλου εκλογικού συστήματος εις την σημερινήν Ελλάδα
Δημιουργός [χωρίς, συγγραφέα]
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή σ. 120-124
Γλώσσα el
Ημερομηνία έκδοσης 1955
Δικαιώματα χρήσης ανοικτή πρόσβαση