Συλλογές
Τίτλος Έκθεσις επί του ισολογισμού της Τραπέζης της Ελλάδος έτους 1954
Δημιουργός Ζολώτας, Ξενοφώντας Ε.
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή σ. 46-70
Γλώσσα el
Ημερομηνία έκδοσης 1955
Δικαιώματα χρήσης ανοικτή πρόσβαση