Συλλογές
Τίτλος Έκθεσις του Διοικητού Κ.Ι. Ηλιάσκου εξ' ονόματος του διοικητικού συμβουλίου της Εθνικής Τραπέζης Ελλάδος και Αθηνών επί του ισολογισμού του έτους 1953
Δημιουργός Ηλιάσκος, Κ.Ι.
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή σ. 68-76
Γλώσσα el
Ημερομηνία έκδοσης 1954
Δικαιώματα χρήσης ανοικτή πρόσβαση