Συλλογές
Τίτλος La open market policy dans un pays en faillite
Δημιουργός Δελιβάνης, Δ.
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή σ. 133-147
Γλώσσα el
Ημερομηνία έκδοσης 1950
Δικαιώματα χρήσης ανοικτή πρόσβαση