Συλλογές
Τίτλος Irving Fisher: 1867-1947
Δημιουργός Καλιτσουνάκης, Δημήτριος
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή σ. 141-144
Γλώσσα el
Ημερομηνία έκδοσης 1946
Δικαιώματα χρήσης ανοικτή πρόσβαση