Συλλογές
Τίτλος Φιλοσοφικός και ιστορικός υλισμός Χέγκελ- Φόϋερμπαχ- Μάρξ
Δημιουργός Ταβουλάρης, Αντώνιος
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή σ. 183-194
Γλώσσα el
Ημερομηνία έκδοσης 1935
Δικαιώματα χρήσης ανοικτή πρόσβαση