Συλλογές
Τίτλος Αι βιωτικαί συνθήκαι των εργατικών τάξεων εν Ελλάδι και ο νόμος του Engel
Δημιουργός Ρεδιάδης, Περικλής Δ.
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή σ. 263-273
Γλώσσα el
Ημερομηνία έκδοσης 1933
Δικαιώματα χρήσης ανοικτή πρόσβαση