Συλλογές
Τίτλος Η διάρθρωσις και αι προσπάθειαι προσαρμογής της ελληνικής οικονομίας
Δημιουργός Μπερνάρης, Αντ.
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή σ. 103-184
Γλώσσα el
Ημερομηνία έκδοσης 1933
Δικαιώματα χρήσης ανοικτή πρόσβαση