Συλλογές
Τίτλος Ορισμός και ουσία της πληθώρας (inflation)
Δημιουργός Βεζανής, Δημήτριος Σ.
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή σ. 196-206
Γλώσσα el
Ημερομηνία έκδοσης 1926
Δικαιώματα χρήσης ανοικτή πρόσβαση