Συλλογές
Τίτλος Το εξωτερικόν συνάλλαγμα: Νοέμβριος 1920 - Δεκέμβριος 1921
Δημιουργός Φαρμακίδης, Ευάγγελος
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή σ. 142-151
Γλώσσα el
Ημερομηνία έκδοσης 1921
Δικαιώματα χρήσης ανοικτή πρόσβαση