Συλλογές
Τίτλος The prediction of wind energy evolution worldwide and in Greece
Εναλλακτικός τίτλος Οι προβλέψεις ανάπτυξης της αιολικής ενέργειας παγκοσμίως και στην Ελλάδα
Δημιουργός Yaxas, Yannis, Γιάξας, Ιωάννης
Συντελεστής Vettas, Nikolaos
Kordas, Gregory
Kyriazidou, Ekaterini
Athens University of Economics and Business, Department of Economics
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 52p.
Γλώσσα en
Αναγνωριστικό http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=10598
Περίληψη The objective of this report is to present a number of reflections and place wind on the aggregate global energy picture. It is a summary of macro and micro elements through a literature survey of how the industry expects the wind energy sector to grow on the medium and long run. With wind being a small part interlinked in the total energy mix, continuous feedback on technological, political and environmental elements is made with examples of how certain European countries have developed and how Greece has progressed so far and can be expected to progress in the future. The first chapter provides a very basic introduction on energy at world level and the different fuel sources. Briefly the importance of the share of fossil fuels in the world energy balance is underlined, and specially oil which is considered as the reference when aggregating all products in one unit of measure. Consequently, a small reference is being made to climate change, strongly due to usage of fossil fuels and the alarming consequences of global warming are presented. Besides the global warming due to fossil fuels usage, the geopolitical issues of fossil fuels are reported, and the solution of nuclear energy is presented with its advantages and disadvantages. Finally, a brief overview of renewable energy is provided that underlines the major advantages of these abundant and clean sources of energy. The second chapter tries to give an overview of wind energy starting from a brief history and providing certain basic technical characteristics and their technical evolution. In numbers is then provided the development of wind energy in the last twenty years in the countries that it has been present and lists the parties involved, activities in its implementation, focusing on the suppliers of wind turbines and the owners of the wind parks. Finally, a brief economical overview is given on the economics of a wind park, touching on the construction and operation costs, underlining the importance of the components of the wind turbines themselves. In the third chapter predictions at short and long term are given from three well established sources, the International Energy Agency, the Global Wind Energy Council and a consultancy firm from the field BTM. The first analysis focuses on the expected evolution scenarios of energy for all fuel sources to 2030, considering the basic macro-economic factors. The GWEC reports information on a region and country basis and the expected growth up to 2013. The BTM report provides predictions up to 2013 as well but referring also more on the industry's feedback and underling the current financial crisis influence. The fourth chapter focuses on Greece, providing first information on its aggregate energy status, its position compared to the other countries in the world and Europe and the development of renewable energies and specially wind. The importance of the EU directives is underlined and their mechanisms in Europe that motivate wind energy deployment. The progress of the field in Greece is described by making reference to licensing and the main wind parks owners in Greece. A small part refers to the obstacles faced in the wind energy deployment in Greece, to finally focus on the possibilities for future progress, the experience from other countries, the expansion abroad, the local manufacturing of wind turbine components, and the capabilities through technological improvement. The conclusions seek to provide four main elements in the expansion of wind energy. Firstly, underlining the importance of external costs of using fossil fuels and secondly the potential growth of employment in the wind energy field. A part is dedicated to the alternative scenarios to the current prediction of the IEA, where CO2 emissions are maintained at current or even lower levels than today. Finally, the importance of technological process is brought up, being that the offshore field and hybrid solutions with hydro power or targeting sectors beyond electricity generation such as transport through hydrogen production and further areas such as desalination. How many roads must a man walk down/Before you call him a man? Yes, 'n' how many seas must a white dove sail/Before she sleeps in the sand?/Yes, 'n' how many times must the cannon balls fly/Before they're forever banned?/The answer, my friend, is biowin' in the wind,/The answer is blowin' in the wind./How many years can a mountain exist/ Before it's washed to the sea?/Yes, 'n' how many years can some people exist/Before they're allowed to be free?/Yes, 'n' how many times can a man turn his head,/Pretending he just doesn't see?/The answer, my friend, is biowin' in the wind,/The answer is biowin' in the wind./How many times must a man look up/Before he can see the sky?/Yes, 'n' how many ears must one man have/Before he can hear people cry?/Yes, 'n' how many deaths will it take till he knows/That too many people have died?/The answer, my friend, is biowin' in the wind,/The answer is blowin' in the wind.
Λέξη κλειδί Αιολική ενέργεια
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ)
Wind energy
Renewable Energy Resources (RES)
Ημερομηνία έκδοσης 28-05-2009
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/