Συλλογές
Τίτλος Home automation: an examination of attitudes, attributes, and market share
Εναλλακτικός τίτλος Οικιακός αυτοματισμός: εξέταση συμπεριφοράς, χαρακτηριστικών και μεριδίου αγοράς
Δημιουργός Ζεκίραϊ, Μπρουνίλντα, Zeqiraj, Brunilda
Συντελεστής Athens University of Economics and Business, Department of Economics
Tzavalis, Elias
Pagratis, Spyros
Vassilopoulos, Achilleas
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 64p.
Γλώσσα en
Αναγνωριστικό http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=10217
Περίληψη This study aims to answer what should be included in a home automation system to capture a more significant market share, what features customers value most, and what factors influence whether someone will install or already has installed a Smart home.Models like Logistic Regression and Ordinal Logistic Regression were used to conclude the factors that affect people's decisions to install Smart homes, and Multinomial Logistic Regression was used to identify the essential attributes of the product.
Αυτή η μελέτη επιχειρεί να απαντήσει σε ερωτήματα όπως πρέπει να περιλαμβάνει έναν οικιακό αυτοματισμό για να έχει μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς, ποιά χαρακτηριστικά υπολογίζουν ως πιο σημαντικά και τι μπορεί να συντελέσει στην απόφαση για το αν κάποιος/κάποια θα εγκαταστήσει ή εγκαταστήσει ήδη το Έξυπνο σπίτι.Για να βγουν τα πορίσματα όσων αφορά το ερώτημα τι επηρεάζει την απόφαση για την εγκατάσταση του «Έξυπνου σπιτιού», χρησιμοποιήθηκαν μοντέλα όπως Λογιστική Παλινδρόμηση και Τακτική Λογιστική Παλινδρόμηση και για να εντοπιστούν τα πιο σηματικά χαρακτηριστικά του προϊόντος εφαρμόστηκε Πολυωνιμική Λογιστική Παλινδρόμηση.
Λέξη κλειδί Statistical analysis
Market share
Μερίδιο αγοράς
Στατιστική ανάλυση
Home automation
Logistic regression
Multinomial regression
Πολυωνιμική παλινδρόμηση
Σύστημα οικιακού αυτοματισμού
Λογιστική παλινδρόμηση
Διαθέσιμο από 2023-03-15 18:18:43
Ημερομηνία έκδοσης 29-01-2023
Ημερομηνία κατάθεσης 2023-03-15 18:18:43
Δικαιώματα χρήσης Free access
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/