ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Recovering the value function of derivatives via simulation and Neural Networks with an application to structured products
Εναλλακτικός τίτλος :Ανάκτηση της συνάρτησης αξίας παράγωγων προϊόντων μέσω προσομοίωσης και νευρωνικών δικτύων με εφαρμογή στα δομημένα προϊόντα
Δημιουργός :Μπουρμπούλη, Άλκηστις-Μαρίνα
Bourmpouli, Alkistis-Marina
Συντελεστής :Episcopos, Athanasios (Επιβλέπων καθηγητής)
Athens University of Economics and Business, Department of Statistics (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :42p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9647
Περίληψη :Αυτή η διατριβή προτείνει μια προσέγγιση βάσει δεδομένων μέσω της εκμάθησης Νευρωνικών Δικτύων για την ανάκτηση της συνάρτησης αξίας παραγώγων με την χρήση προσομοίωσης και Νευρωνικών Δικτύων με εφαρμογή σε δομημένα προϊόντα.
This thesis proposes a data-driven approach by means of learning Neural Networks to recover the value function of derivatives with simulation and Neural Networks with an application to structured products.
Λέξη κλειδί :Νευρωνικά δίκτυα
παράγωγα
δομημένα προϊόντα
Neural Networks
derivatives
structured products
Διαθέσιμο από :2022-09-21 11:04:10
Ημερομηνία έκδοσης :31-08-2022
Ημερομηνία κατάθεσης :2022-09-21 11:04:10
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Bourmpouli_2022.pdf

Τύπος: application/pdf