ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Crisis recovery and monetary policy
Εναλλακτικός τίτλος :Νομισματική πολιτική και αντιμετώπιση κρίσεων
Δημιουργός :Zenzefili, Marianna
Ζενζεφίλη, Μαριάννα
Συντελεστής :Economides, George (Επιβλέπων καθηγητής)
Kammas, Pantelis (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of International and European Economic Studies (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :60p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9535
Περίληψη :In the dissertation the several monetary policy measures that central banks have ,and their use, were examined. Both country-wide and worldwide financial crises were examined and ,lastly, the efficiency of the monetary policy tools used was evaluated.
Στην εργάσια ερευνήθηκαν τα διάφορα εργαλεία νομισματικής πολιτικής των κεντρικών τραπεζών και η χρήση τους σε περιόδους κρίσεων. Μελετήθηκαν εξίσου εγχώριες χρηματοοικονομικές κρίσεις όσο και παγκόσμιες και τέλος εξετάστηκε η αποτελεσματικότητα των νομισματικών εργαλείων που χρησιμοποιήθηκαν
Λέξη κλειδί :Νομισματική πολιτική
Χρηματοοικονομική κρίση
Monetary policy
Financial crisis
Sweden crisis
Mexico crisis
Turkey crisis
Great depression
Great recession
Covid-19 pandemic crisis
Διαθέσιμο από :2022-06-15 22:45:56
Ημερομηνία έκδοσης :2022
Ημερομηνία κατάθεσης :2022-06-15 22:45:56
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Zenzefili_2022.pdf

Τύπος: application/pdf