ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Evaluating the impacts of the global financial crisis and Covid-19 on shipping bonds
Δημιουργός :Gulcen, Burak
Woldemariam, Merawi-Girma
Συντελεστής :Drakos, Konstantinos (Επιβλέπων καθηγητής)
Kavussanos, Manolis G. (Εξεταστής)
Demirakos, Efthimios (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Accounting and Finance (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :72p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9085
Περίληψη :This dissertation examines whether the Global Financial Crisis (2008) or Covid-19 Pandemic (Great Lockdown) (2020) had direct effects on the yield to maturity, amount raised, and term to maturity in respect to bonds issues by shipping companies around the world, and also identifies the determinants of these 3 shipping bond characteristics for the period between Jan 2000 and June 2021 by examining 1,023 newly issued bonds (cross-sectional) by 176 different worldwide shipping companies.
Λέξη κλειδί :Shipping
Bond
Covid-19
GFC
Shipping bonds
Διαθέσιμο από :2022-01-21 18:01:56
Ημερομηνία έκδοσης :01/21/2022
Ημερομηνία κατάθεσης :2022-01-21 18:01:56
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Gulsen_Woldemariam_2021.pdf

Τύπος: application/pdf