ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Fast-moving consumer goods (FMCG) product similarities evaluation and visualization based on customer transaction sales
Εναλλακτικός τίτλος :Αξιολόγηση και οπτικοποίηση της ομοιότητας καταναλωτικών αγαθών που καταναλώνονται γρήγορα FMCG με βάση τις συναλλαγές των πελατών
Δημιουργός :Kostopoulou, Frideriki D.
Κωστοπούλου, Φρειδερίκη Δ.
Συντελεστής :Papastamoulis, Panagiotis (Επιβλέπων καθηγητής)
Karlis, Dimitrios (Εξεταστής)
Pedeli, Xanthi (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Statistics (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :79.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8763
Περίληψη :In the retail, market basket analysis is a set of statistical affinity calculations that facilitate shop owners more completely comprehend, and ultimately serve,their clients by highlighting purchasing patterns. The idea is that combinations of products most frequently occur together in orders, namely, customers who purchase a certain item (or group of items) are more likely to purchase another specific item (or group of items). The goal of this dissertation is to discover and visualize possible measures of similarity of FMCG products in the category of “juices” based on the annual transaction data of the customers. Our approach is based on examining pairs of goods and constructing models that we could evaluate them. After construction of models, in the second part, we classify both juices and consumers into reasonable groups. Finally, it is presented the overall conclusions of the dissertation.
Στο λιανεμπόριο, η ανάλυση καλαθιού αγοράς είναι ένα σύνολο στατιστικώνυπολογισμών συνάφειας που διευκολύνουν τους ιδιοκτήτες καταστημάτων νακατανοήσουν πλήρως και τελικά να εξυπηρετήσουν τους πελάτες τους,επισημαίνοντας τα πρότυπα αγορών. Η ιδέα είναι ότι οι συνδυασμοί προϊόντωνσυμβαίνουν συχνότερα μαζί σε παραγγελίες, δηλαδή οι πελάτες που αγοράζουνένα συγκεκριμένο είδος (ή ομάδα ειδών) είναι πιο πιθανό να αγοράσουν έναάλλο συγκεκριμένο είδος (ή ομάδα ειδών). Ο στόχος αυτής της διπλωματικήςεργασίας είναι να ανακαλύψει και να απεικονίσει πιθανά μέτρα ομοιότητας τωνπροϊόντων FMCG στην κατηγορία «χυμοί» με βάση τα ετήσια δεδομένασυναλλαγών των πελατών. Η προσέγγισή μας βασίζεται στην εξέτασηζευγαριών αγαθών και στην κατασκευή μοντέλων που θα μπορούσαμε να τααξιολογήσουμε. Μετά την κατασκευή μοντέλων, στο δεύτερο μέρος,κατατάσσουμε τόσο τους χυμούς όσο και τους καταναλωτές σε λογικές ομάδες.Τέλος, παρουσιάζονται τα συνολικά συμπεράσματα της διατριβής.
Λέξη κλειδί :Fast-moving consumer goods (FMCG)
Product similarities
Visualization
Kαταναλωτικά αγαθά που καταναλώνονται γρήγορα
Ομοιότητα αγαθών
Οπτικοποίηση
Διαθέσιμο από :2021-09-28 22:07:36
Ημερομηνία έκδοσης :2021
Ημερομηνία κατάθεσης :2021-09-28 22:07:36
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Kostopoulou_2021.pdf

Τύπος: application/pdf