ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Current account determinants between the Eurozone and the United States
Εναλλακτικός τίτλος :Οι παράγοντες που επηρεάζουν το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών μεταξύ Ευρωζώνης και Ηνωμένων Πολιτειών
Δημιουργός :Bertsatos, Gerasimos
Μπερτσάτος, Γεράσιμος
Συντελεστής :Alogoskoufis, Georgios (Επιβλέπων καθηγητής)
Tzavalis, Elias (Εξεταστής)
Vassilatos, Vangelis (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Economics (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :86.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8436
Περίληψη :The initial aim of this dissertation is to investigate the short- and long-term determinants of the current account balance through a sample of the nineteen Eurozone member states with the United States as a trading partner. Particularly, we would like to test hypotheses about the competitiveness between the Eurozone and the United States, the Ricardian equivalence versus the Keynesian view for the relation between the fiscal deficit and the current account deficit (the twin deficit hypothesis), the exchange rate volatility and examine the significance of other related factors which determine the current account balance. Additionally, we utilized the modern econometric techniques for panel data analysis, such as panel ARDL - the PMG estimator and panel unit root tests-, in order to examine how the chosen determinants, affect the current account balance. Quarterly data was used in a sample of the nineteen Eurozone member states with the United States as a trading partner over the period of 2008 until 2018. Through the empirical investigation, many of our hypotheses were confirmed i.e., we found that the current account balance in the long-run displays a positive association with the real exchange rate, the real interest rate, GDP per capita, and the exchange rate volatility, but on the other hand exhibits a negative association with the fiscal balance. At last, in the short-run, we discover that only the real exchange rate is a valid instrument for exercising economic policy.
Αυτή η εργασία μελετά το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και τους παράγοντες που το επηρεάζουν. Αυτό γίνεται με την χρήση οικονομετρικών τεχνικών για διαστρωματικά στοιχεία όπως Panel ADRL -the PMG estimator-.
Λέξη κλειδί :Current account determinants
Economic policy
Panel ARDL method
PMG method
Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών
Οικονομική πολιτική
Διαθέσιμο από :2021-03-17 10:32:12
Ημερομηνία έκδοσης :03/16/2021
Ημερομηνία κατάθεσης :2021-03-17 10:32:12
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Bertsatos_2021.pdf

Τύπος: application/pdf