ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Statistical modelling in actuarial applications
Εναλλακτικός τίτλος :Στατιστική μοντελοποίηση σε αναλογιστικές εφαρμογές
Δημιουργός :Panagou, Georgios
Πανάγου, Γεώργιος
Συντελεστής :Karlis, Dimitrios (Επιβλέπων καθηγητής)
Bermudez, Luis (Επιβλέπων καθηγητής)
Pedeli, Xanthi (Εξεταστής)
Papastamoulis, Panagiotis (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Statistics (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :83p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8377
Περίληψη :Multivariate statistical modelling in insurance data from a Spanish insurance company. Poisson and other distribution based models. Mixed Poisson, copula based and other models in order to carry out insurance pricing.
Πολυμεταβλητά στατιστικά μοντέλα σε δεδομένα ασφαλιστικής εταιρίας. Μοντέλα Poisson και άλλων κατανομών. Μίξη Poisson, copula μοντέλα και άλλου τύπου με σκοπό την ασφαλιστική τιμολόγηση.
Λέξη κλειδί :Multivariate models
Mixed
Poisson
Pricing
Πολυμεταβλητά μοντέλα
Μίξη
Τιμολόγηση
Διαθέσιμο από :2021-02-05 14:32:35
Ημερομηνία έκδοσης :02/05/2021
Ημερομηνία κατάθεσης :2021-02-05 14:32:35
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Panagou_2021.pdf

Τύπος: application/pdf