ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Εμπειρική διερεύνηση καταναλωτικών προτιμήσεων για τυποποιημένα προϊόντα κρέατος: επιχείρηση Κρέατα Αττικής-Βουδούρης Κώνστας Α.Ε.
Εναλλακτικός τίτλος :An empirical investigation into consumer preferences for fresh pre-packed meat products: a field study project for Attica Meat-Voudouris Konstas SA
Δημιουργός :Καλημέρης, Νικόλαος
Συντελεστής :Αργουσλίδης, Παρασκευάς (Επιβλέπων καθηγητής)
Ήντουνας, Κωνσταντίνος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :88σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7701
Περίληψη :Ο σκοπός αυτής της διπλωματικής είναι να διερευνηθεί κατά πόσο είναι εφικτό η επιχείρηση Κρέατα Αττικής – Βουδούρης Κώνστας Α.Ε., να λανσάρει στην ελληνική αγορά χοιρινό ή μοσχαρίσιο συσκευασμένο προϊόν κρέατος, με σκοπό να πετύχει την διαφοροποίηση που επιθυμεί απέναντι στον ξένο και εγχώριο ανταγωνισμό, καθώς επίσης και να διατηρήσει την θέση της, ως ηγέτης στην ελληνική αγορά κρέατος. Ως είδος το κρέας κατατάσσεται πολύ ψηλά στις διατροφικές συνήθειες του Έλληνα καταναλωτή. Στην αγορά αυτή δραστηριοποιούνται τόσο ελληνικές όσο και ξένες επιχειρήσεις, με τις τελευταίες να καταλαμβάνουν όλο και μεγαλύτερο έδαφος, εξαιτίας της αδυναμίας των εγχώριων επιχειρήσεων να εκμεταλλευτούν στο μέγιστο την παραγωγική δυναμικότητα των ζώων, με αποτέλεσμα τα κόστη τους να είναι πολύ μεγαλύτερα από αυτά των ξένων επιχειρήσεων και έτσι ως συνέπεια οι περισσότερες εγχώριες εταιρίες να μην μπορούν να τις ανταγωνιστούν. Η συσκευασία του κρέατος κατέχει σημαντικό ρόλο όχι μόνο για την μεταφορά και προστασία του προϊόντος, αλλά αποτελεί και ένα επικοινωνιακό μέσο με το οποίο οι επιχειρήσεις μπορούν να διαφοροποιηθούν η μία από την άλλη δημιουργώντας έτσι ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα υπέρ τους. Δεδομένου της κατάστασης που επικρατεί με το συσκευασμένο κρέας στην ελληνική αγορά και την πρώιμη κατάσταση στην οποία βρίσκεται, κρίθηκε αναγκαία η καταγραφή των απόψεων των καταναλωτών όσον αφορά τα συσκευασμένα προϊόντα κρέατος, καθώς και τις ελληνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε αυτό. Από τα αποτελέσματα των απαντήσεων, προέκυψε πως κυρίως οι νέοι έχουν θετικότερη γνώμη για το συσκευασμένο κρέας σε σχέση με τους μεγαλύτερους τους, ενώ στα θετικά του συσκευασμένου κρέατος καταλογίστηκε και η ευκολία μαζί με τον λίγο χρόνο που χρειάζεται για την αγορά του. Επομένως το συμπέρασμα είναι πως η σωστή στόχευση είναι μονόδρομος για την εταιρεία Βουδούρης Κώνστας Α.Ε.
An empirical investigation into consumer preferences for fresh pre-packed meat products, inside the Greek meat market a field study project for Attica Meat - Voudouris Konstas SA.
Λέξη κλειδί :Προτίμηση καταναλωτή
Συσκευασμένο κρέας
Aγορά κρέατος
Ελλάδα
Consumer preference
Pre-packed meat products
Meat market
Greece
Διαθέσιμο από :2023-03-18
Ημερομηνία έκδοσης :24-02-2020
Ημερομηνία κατάθεσης :2020-03-18 14:22:09
Δικαιώματα χρήσης :Three-year restricted area
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Kalimeris_2020.pdf

Τύπος: application/pdf