ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Διαχείριση αποθεμάτων
Εναλλακτικός τίτλος :Inventory control
Δημιουργός :Βάκρινας, Θεμιστοκλής
Συντελεστής :Κυριακίδης, Επαμεινώνδας (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :73σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7377
Περίληψη :Αποθέματα είναι ποσότητες προϊόντων, οι οποίες φυλάσσονται σε αποθήκες μελλοντική χρήση. Τα προϊόντα αυτά μπορεί να είναι πρώτες ύλες, ημικατεργασμένα ή έτοιμα προϊόντα, κεφάλαια, μηχανές κτλ. Τα αποθέματα, εάν διατηρούνται με ασφάλεια, συμβάλλουν σημαντικά στη σωστή λειτουργία των επιχειρήσεων. Επομένως, αποτελούν για τις διοικήσεις των επιχειρήσεων ένα τομέα με πολλές παραμέτρους, οι οποίες θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με τον πιο συμφέροντα για την επιχείρηση τρόπο.Εάν η ποσότητα των αποθεμάτων που διατηρεί κάποια επιχείρηση είναι αρκετά μεγάλη, τότε αντιμετωπίζεται σε μεγάλο βαθμό μια αύξηση της ζήτησης που τυχόν θα παρουσιασθεί στην αγορά, αλλά για την απόκτηση και την διατήρηση αυτών των αποθεμάτων, δεσμεύονται μεγάλα ποσά κεφαλαίων. Εάν, αντίθετα, η ποσότητα των αποθεμάτων είναι μικρή, τότε το επενδεδυμένο σε αυτά κεφάλαιο μειώνεται, αλλά η επιχείρηση αντιμετωπίζει τον κίνδυνο της πιθανής έλλειψης αποθεμάτων που συνεπάγεται απώλεια κερδών και αξιοπιστίας.Επομένως, για μια επιχείρηση τίθεται το πρόβλημα του ελέγχου και της διαχείρισης των αποθεμάτων με τέτοιο τρόπο, ώστε να εξασφαλίζονται για την επιχείρηση τα μεγαλύτερα δυνατά κέρδη. Ο βασικός σκοπός ενός συστήματος διαχείρισης αποθεμάτων είναι να καθορίζει πότε θα πρέπει να παραγγελθούν τα αγαθά, πόσο μεγάλη θα πρέπει να είναι η παραγγελιά σε ποια χρονική περίοδο θα γίνει .
Inventory control or stock control can be broadly defined as "the activity of checking a shop’s stock." However, a more focused definition takes into account the more science-based, methodical practice of not only verifying a business' inventory but also focusing on the many related facets of inventory management (such as forecasting future demand) "within an organisation to meet the demand placed upon that business economically."Other facets of inventory control include supply chain management, production control, financial flexibility, and customer satisfaction.At the root of inventory control, however, is the inventory control problem, which involves determining when to order, how much to order, and the logistics (where) of those decisions.An extension of inventory control is the inventory control system. This may come in the form of a technological system and its programmed software used for managing various aspects of inventory problems , or it may refer to a methodology (which may include the use of technological barriers) for handling loss prevention in a business.
Λέξη κλειδί :Διαχείριση αποθεμάτων
Κόστος έλλειψης
Τυχαία ζήτηση
Inventory control
Inventory
Wagne-Whitin method
Διαθέσιμο από :2019-11-07 12:47:29
Ημερομηνία έκδοσης :2019
Ημερομηνία κατάθεσης :2019-11-07 12:47:29
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Vakrinas_2019.pdf

Τύπος: application/pdf