ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ανάλυση εξαγοράς αλυσίδας σούπερ μάρκετ με χρήση αριθμοδεικτών
Δημιουργός :Παπαχρήστος, Νικόλαος
Συντελεστής :Καβουσανός, Εμμανουήλ (Επιβλέπων καθηγητής)
Δράκος, Κωνσταντίνος (Εξεταστής)
Επίσκοπος, Αθανάσιος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :65σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7372
Περίληψη :Η συγκεκριμένη έρευνα μελετά τον τρόπο με τον οποίο ο κλάδος των σουπερμάρκετ έχει διαμορφωθεί σήμερα, μέσα από την διαδικασία της εξαγοράς των αλυσίδων. Η έρευνα ξεκινάει με μια γενική περιγραφή του κλάδου των σούπερ μάρκετ. Σε αυτήν την περιγραφή περιλαμβάνεται η ιστορία του κλάδου και η εξέλιξη του σε αυτό που είναι σήμερα, μέχρι και την οικονομική κρίση η οποία πίεσε τις αλυσίδες να προχωρήσουν σε ορισμένες σημαντικές ενέργειες, όπως είναι η εξαγορά. Η έρευνα συνεχίζει κάνοντας ανάλυση των εννοιών της θεωρίας των μετοχών και της χρησιμότητας των αριθμοδεικτών. Εν τέλη, αναλύονται διεξοδικά οι θεωρίες περί αριθμοδεικτών, οι οποίες βοηθούν ύστερα στο να πραγματοποιηθεί το πρακτικό μέρος της έρευνας, το οποίο περιλαμβάνει την ανάλυση του Σκλαβενίτη.
This research studies the way the supermarket sector has been shaped today, through the process of buying the chains. Research begins with a general description of the supermarket industry. This description includes the history of the industry and its evolution to what it is today, even to the financial crisis that has pushed the chains to move on to some important actions, such as the takeover. Research continues with an analysis of the concepts of stock theory and the utility of the ratios. In the end, the theories of indexes are analyzed in detail, which then help to carry out the practical part of the research, which includes the analysis of Sklavenitis.
Λέξη κλειδί :Εξαγορά
Αριθμοδείκτης
Σκλαβενίτης
Buyout
Ratio
Sklavenitis
Διαθέσιμο από :2019-10-31 20:13:44
Ημερομηνία έκδοσης :2019
Ημερομηνία κατάθεσης :2019-10-31 20:13:44
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Papachristos_2019.pdf

Τύπος: application/pdf