ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Αγελαία συμπεριφορά επενδυτών στις χρηματιστηριακές αγορές
Δημιουργός :Κωστάκη, Παναγιώτα
Συντελεστής :Σπύρου, Σπυρίδων (Επιβλέπων καθηγητής)
Γεωργούτσος, Δημήτριος (Εξεταστής)
Καβουσανός, Εμμανουήλ (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :54 σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=6904
Περίληψη :Σκοπός της παρούσης διπλωματικής εργασίας είναι να εξετάσει το πώς η αγελαία συμπεριφορά των επενδυτών μπορεί να επηρεάσει την αποτελεσματικότητα της αγοράς καθώς και τις χρηματιστηριακές συναλλαγές.
The purpose of this thesis is to examine whether the phenomenon of herding in the money and capital markets affects and disrupts the efficient market theorem.
Λέξη κλειδί :Αγελαία συμπεριφορά
Επενδυτής
Χρηματιστηριακές αγορές
Μετοχές
Herding behaviour
Investors
Money and capital markets
Equities
Διαθέσιμο από :2019-02-19 00:13:14
Ημερομηνία έκδοσης :2019
Ημερομηνία κατάθεσης :2019-02-19 00:13:14
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Panagiota_Kostaki_THESIS_2018.pdf

Τύπος: application/pdf