ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Statistical modelling the english premiership using stochastic block modelling
Εναλλακτικός τίτλος :Στατιστική μοντελοποίηση του αγγλικού πρωταθλήματος με το μοντέλο τυχαίας ομαδοποίησης
Δημιουργός :Τσούλη, Βασιλική Δ.
Tsouli, Vasiliki D.
Συντελεστής :Ntzoufras, Ioannis (Επιβλέπων καθηγητής)
Vasdekis, Vassilis (Εξεταστής)
Vrontos, Ioannis (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Statistics (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :xxii, 129 p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=6884
Περίληψη :In recent years, there has been a group of teams dominating the English Premiership. Using Bayesian Statistics and a Heuristic Greedy algorithm, we consider the championship as a network of teams and we create a Stochastic Block model with which we will measure the level of Competitive balance in the League for the last decade.
Τα τελευταία χρόνια, παρατηρείται ένα γκρουπ ομάδων, το οποίο κυριαρχεί στο Αγγλικό Πρωτάθλημα. Χρησιμοποιώντας τεχνικές Μπεϋζιανής Στατιστικής και ενός ευρετικού αλγόριθμου, θεωρούμε το πρωτάθλημα ως ένα δίκτυο ομάδων και δημιουργούμε ένα μοντέλο τυχαίας ομαδοποίησης με το οποίο θα κρίνουμε το επίπεδο της Ταγωνιστικής ισορροπίας στο Πρωτάθλημα για την τελευταία δεκαετία.
Λέξη κλειδί :Football Data
Network analysis
Block modelling
Competitive balance
Premiership
Δικτυακή ανάλυση
Ομαδοποίηση
Αγωνιστική ισορροπία
Πρωτάθλημα
Ποδοσφαιρικά δεδομένα
Διαθέσιμο από :2019-02-18 15:43:33
Ημερομηνία έκδοσης :02/18/2019
Ημερομηνία κατάθεσης :2019-02-18 15:43:33
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Tsouli_2019.pdf

Τύπος: application/pdf