ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Στεγαστικό απόθεμα στην Βραζιλία: Εκτίμηση βασισμένη σε ένα μοντέλο ωφελιμιστικής αποτίμησης, τοποθέτηση κατοικιών προς ενοικίαση σε περιβάλλον GIS στην περιοχή Ιλισίων Δ.Αθηναίων και έκθεση εκτίμησης ακινήτου στην περιοχή Ιλισίων Δ.Αθηναίων.
Δημιουργός :Αθανασίου-, Θεριανού Μαρία
Συντελεστής :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :91 σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :H πτυχιακή εργασία χωρίζεται σε τρία ανεξάρτητα μέρη.Το πρώτο θέμα αφορά την μετάφραση επιστημονικού άρθρου των LuisOtavio Reff και Ana Luiza Barbosa, και επεξηγεί τη μεθοδολογία πουχρησιμοποιήθηκε για την εκτίμηση του απ οθέματος σε κατοικία στη Βραζιλίααπό το 1970 έως το 1999. Οι εκτιμήσεις βασίζονται στην αξία των πληρωμώνγια ενοίκιο για τις ενοικιασμένες κατοικίες καθώς και στα τεκμαρτά ενοίκιαγια την ιδιοκατοίκηση. Με βάση τα μηνιαία ενοίκια καθώς και τα φυσικά καιγεωγραφικά χαρακτηριστικά της ιδιοκτησίας, μία συνάρτηση ικανοποίησης,εκτιμάται προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως βάση υπολογισμού των ενοικίωντου συνόλου των κατοικιών.Το δεύτερο μέρος αφορά τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και τηχρήση και εφαρμογή του προγράμματος G.I.S στον τομέα του Real Estate καιτης οικιστικής ανάπτυξης. Σκοπός είναι η τοποθέτηση δείγματος κατοικιώνπρος πώληση σε χάρτη και των αντίστοιχων χαρακτηριστικών τους, καθώς καιάλλων σημείων ενδιαφέροντος στην περιοχή Ιλισίων του Δήμου Αθηναίων.Το τρίτο μέρος της πτυχιακής εργασίας αφορά έκθεση εκτίμησης για την αξίαπενταώροφου κτιρίου επί της οδού Ταξίλου 6 στο Δήμο Αθηναίων Αττικής. Ηαξία του ακινήτου υπολογίστηκε με την συγκριτική μέθοδο, την μέθοδοκεφαλαιοποίησης και την μέθοδο προεξόφλησης ταμιακών ροών.
Λέξη κλειδί :Εκτίμηση ακινήτων
Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα(G.I.S)
Κτηματαγορά
Ημερομηνία έκδοσης :22-08-2014
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Therianou_2014.pdf

Τύπος: application/pdf