ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Παράγοντες που επηρεάζουν τις αποφάσεις των Σουηδών καταναλωτών στην αγορά εξοχικής κατοικίας στην Ταϋλάνδη. Εφαρμογή GIS επιλογής ακινήτου με προκαθορισμένα κριτήρια. Εκτίμηση αγοραίας αξίας ακινήτου
Δημιουργός :Κορέλης, Αναστάσιος
Συντελεστής :Πανάς, Επαμεινώνδας (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :101 σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Α.Στρατιγική ερώτηση: Πώς παράγοντες όπως η τιμή, ο κίνδυνος και οι πολιτισμικοί παράγοντες επηρεάζουν την απόφαση των Σουηδών καταναλωτών να αγοράσουν εξοχικό;Ερευνητικά ερωτήματα: Η μελέτη αυτή στοχεύει στην εύρεση απαντήσεων στα ακόλουθα ερωτήματα: Ποιά είναι η επίδραση των διαφορετικών παραγόντων όπως οι κίνδυνοι, οι τιμές των ακινήτων και πολιτισμικοί στις επενδυτικές αποφάσεις των Σουηδών καταναλωτών σε εξοχική κατοικία Αυτοί οι παράγοντες διευκολύνουν ή δυσχεραίνουν την απόφαση για αγορά των Σουηδών καταναλωτών;B.O στόχος είναι η δημιουργία ενός χρήσιμου εργαλείου για ένα μεσιτικό γραφείο και συγκεκριμένα ο σχεδιασμός μιας GIS εφαρμογής. Η εφαρμογή αυτή θα έχει την δυνατότητα να εξάγει μια λίστα ιδιοκτησιών οι οποίες θα καλύπτουν προκαθορισμένα κριτήρια που θα έχουν τεθεί από τον πελάτη και επίσης θα σημαίνονται σε χάρτη .
Λέξη κλειδί :Περιγραφή ακινήτου
Εκτίμηση ακινήτων
Geographic Information Systems (GIS)
Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα
Ημερομηνία έκδοσης :18-02-2014
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Korelis_2014.pdf

Τύπος: application/pdf