ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Σύγκριση αποτελεσμάτων της εξέτασης Mini Mental State Examination(MMSE) με την παραγοντική ανάλυση
Εναλλακτικός τίτλος :Multivariate statistical analysis and Alzheimer's disease
Δημιουργός :Τσαμπαλάς, Ευάγγελος
Συντελεστής :Παπαγεωργίου, Ιουλία (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :137 σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Στις ανεπτυγμένες κοινωνίες του δυτικού κόσμου, τα νοσήματα που σχετίζονται με την γήρανση αναμένεται να αυξηθούν στο μέλλον. Η αύξηση των νοσημάτων σημαίνει επιβάρυνση των οικογενειών των ασθενούντων αλλά και των κρατικών προϋπολογισμών. Η επιβάρυνση αυτή έχει πολύπλευρες κοινωνικές διαστάσεις και δεν εξαντλείται μόνο στα οικονομικά μεγέθη. Η άνοια γενικότερααλλά και η άνοια τύπου Alzheimer ειδικότερα, είναι νοσήματα τα οποία έχουν μπει στο στόχαστρο των ερευνητών λόγω των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων τους και της ανάγκης χάραξης μιας ορθολογικής κοινωνικής πολιτικής για την αντιμετώπισή τους στο άμεσο μέλλον.In the developed countries of the western societies, diseases which were related to aging are anticipated to increase in the future. The increase of these diseases signifies a cost for the families of the patients and for state budgets. This burden has multifaceted social dimensions, much more than economical ones. Generally dementia and more specifically Alzheimer’s disease have been researched in recent years as to their social-economical consequences which lead to the need of a mapping out of a rational social policy to deal with them, in the immediate future.
Λέξη κλειδί :Άνοια τύπου Alzheimer
Mini Mental State Examination
Πολυμεταβλητή Στατιστική Ανάλυση,
Alzheimer’s disease
Multivariate Statistical Analysis
Ημερομηνία έκδοσης :22-04-2014
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Tsampalas_2014.pdf

Τύπος: application/pdf