ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η λογαριθμοκανονική κατανομή και η κατανομή Pareto: Η χρήση τους στην αναλογιστική επιστήμη
Εναλλακτικός τίτλος :The lognormal and the Pareto distributions: Their use in actuarial science
Δημιουργός :Κοσμά, Χορτένσα
Συντελεστής :Δημάκη, Αικατερίνη (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :161 σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Η εργασία αυτή πραγματεύεται τα σημαντικότερα σημεία της θεωρίας και των εφαρμογών της Pareto και της Λογαριθμοκανονικής κατανομής. ΗΛογαριθμοκανονική κατανομή συνδέεται με μεταβλητή, της οποίας ο απλός λογαριθμικός μετασχηματισμός ακολουθεί την Κανονική κατανομή. Η χρησιμότητατης Λογαριθμοκανονικής κατανομής σε διάφορα πεδία της Επιστήμης και της καθημερινής ζωής γίνεται φανερή από τα παραδείγματα και τις εφαρμογές πουπαρατίθενται. Οι κατανομές Pareto καθώς και αυτές που μοιάζουν με την Pareto, αποτελούν μια οικογένεια κατανομών, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στηνΑναλογιστική Επιστήμη.The present work aims to study the basic points of both theory and applications of the Pareto and the lognormal distributions. The lognormal distribution is related to a variable, whose simple logarithmic transformation follows the Normal distribution. The uses of this distribution in the various scientific fields and in everyday life are shown in the applications given. The Pareto and other related heavy-tailed distributions could be used in Actuarial Science.
Λέξη κλειδί :Λογαριθμοκανονική κατανομή
Κατανομή Pareto
Αναλογιστική επιστήμη
Διαχείρηση κινδύνου
Ημερομηνία έκδοσης :21-07-2015
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Kosma_2015.pdf

Τύπος: application/pdf